2461506356 6909190296, 6988586147 Αλωνάκια, Κοζάνης